RODO

Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja „Nasza Przeszłość” w Krakowie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO)” pobiera i przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zamawiania dostępnych tomów czasopisma „Nasza Przeszłość”. Podanie danych jest dobrowolne, lecz absolutnie niezbędne do sfinalizowania procesu zamawiania. Osobom zamawiającym w sklepie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania czy żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja „Nasza Przeszłość”, ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków.